Image

håkonshallen

Grieg in Bergen Festival's  hovedscene er Håkonshallen, Norges første slott, bygd på midten av 1200-tallet.

Håkonshallen har stått ved innseilingen til Vågen i mer enn 760 år. Den staselige hallen har huset både kongelige, danske høvedsmenn, soldater, fanger og antakelig rotter og mus. Den har hatt ulike navn opp gjennom tidene: Steinhallen, Breidastova, Langhuset, Magasinhuset og Provianthuset.

Fra 1200-tallet – Bergens festsal reiser seg
Håkon Håkonsson fikk bygget den store og staselige steinhallen mellom 1247 og 1261. I 1247 var det en stor begivenhet på kongsgården i Bergen, nemlig kroningen av kong Håkon. Kardinal Vilhelm av Sabina kom til byen for å krone kongen på sommeren. Ifølge sagaen så var dette den verste regnsommeren i manns minne og Håkon har ingen store nok haller tilgjengelig i kongsgården. Det hele ender med at kroningsfesten blir holdt i et stort naust.

Dette var da ikke verdig en konge, så Håkon bygget to gode steinhaller i kongsgården. Første gang vi hører om at den er i bruk var i september 1261, til Magnus Lagabøtes og danske prinsesse Ingeborgs bryllup og kroning. Da står det i sagaen at kongene holdt til i steinhallen. Den andre steinhallen omtales gjerne som Julehallen og ligger i dag i ruiner på vestsiden av Håkonshallen.

To andre kongelige bryllup fant også sted i steinhallen, Magnus Lagabøtes sønn, Eirik Magnusson giftet seg først i 1281 med skotske Margrete Aleksandersdatter og igjen i 1293 med skotske Isabella Bruce. Da Eirik døde i 1299, flyttet hovedsete fra Bergen til Oslo. Uten en sønn til å overta kronen, var det hans lillebror Håkon Magnusson som ble Norges konge. Han var allerede hertug i Oslo og bygger opp Akershus festning.

Fra 1500-tallet – Gjennom forfall og glemsel
På denne tiden stod kongsgården i forfall. Den danske kongen sendte sin høvedsmann Jørgen Hanssøn til Bergen for å sette i stand den noe forfalne kongsgården. Den tidligere så staselige steinhallen trengte store reparasjoner på taket blant annet. Det ble etter hvert en dyr affære og den danske kongen bad om at reparasjoner skulle utføres så billig som mulig. Som resultat stod da hallen uten tak i ca. 40 år på 1600-tallet for så å få ulike takformer. Soldater hadde forlegning inne i hallen da den stod uten tak og etter hvert ble den tidligere festhallen omgjort til magasin med loft. Da stod der blant annet 1000 tønner korn lagret i hallen.

Fra 1800-tallet – Gjenreising, krig og gjenåpning
Hva hallen opprinnelig var bygget til og av hvem var gått helt i glemselen de siste århundrene. Det er J.C. Dahl og Lyder Sagen som i ettertid har fått æren av å gjenoppdage hallens betydning. En historiker på 1600-tallet, Edvard Edvardsen var inne på tanken, men det ble med det.

I 1840 ble midtrommet i hallens kjeller innredet som kirke for fangene som satt på Bergenhus festnings straffeanstalt, kjent som Slaveriet. To store vinduer ble da slått ut i vestveggen for å gi lys til kirkerommet. Slaveriet var i bruk frem til 1887.

Hallen stod ferdig restaurert og utsmykket første gang i 1916 og andre gang i 1961. Håkonshallen får sitt navn av Henrik Wergeland under et forsøk på å skape oppmerksomhet og få samlet inn penger til arbeidet. Siste restaurering ble gjort etter eksplosjonsulykken i 1944 og hallen ble ferdig restaurert for andre gang og gjenåpnet i september 1961.

I dag
I dag er Håkonshallen et nasjonalt kulturminne, som både er museum og arena for kongelige middager, offisielle arrangement og konserter.

Grieg in Bergen Festival's main scene is Håkonshallen, Norway's first castle.

Built  by King Håkon Håkonsson (1217–1263) as a royal residence and banquet hall.

Bergenhus Fortress is located at the end of Bryggen wharf in the heart of the city. In the Middle Ages, the fortress was the royal estate and political centre of 13th century Norway. Håkon’s Hall and the Rosenkrantzt Tower are at testament to the period when the royal seat was in Bergen.

Håkon´s Hall is more than seven hundred and fifty years old and was built by King Håkon Håkonsson between 1247 and 1261 as a royal residence and feasting hall. When the king’s son Magnus Håkonsson Lagabøte married the Danish princess Ingeborg in 1261, 2000 guests were hosted in three buildings. “Kings held court in the stone hall”, as the sagas say.

At that time Bergen was Norway’s largest and most important city. Håkon’s Hall was the site of major national events, including the promulgation of Norway’s first complete set of laws. Within the thick stone walls you can still hear the echoes of the medieval court’s solemn ceremonies and riotous feasts. As a site of national heritage, Håkon´s Hall is still in use for royal dinners and other official occasions.

Håkon’s Hall is a royal banquet hall dating from the Middle Ages, the first of its kind built in stone in Norway. It was named and built during the reign of King Håkon Håkonsson, and was the biggest and most monumental build at Holmen. It was first used when his son Magnus the Lawmender Håkonsson married the Danish princess Ingeborg in 1261.

It was not given that Håkon´s Hall should remain an impressive building and the largest standing building from the Middle Ages in Norway until today. The hall lost its role as the king’s seat when the royal family moved out of the country in the late Middle Ages. It served later as storeroom, and was eventually turned into an ammunition store for the Bergenhus fortress. For a time it was even without a roof. In 1916 Håkon´s Hall was restored for the first time, and its interior was decorated. In 1944 the building was, however, dangerously close to a second collapse, when the Dutch ammunition ship the Voorbode exploded in 1944, while at anchor in the harbour directly below. Only the walls where left standing. In the 1950s the hall was again restored, resulting in what we see today both concerning interior and exterior. The hall has three floors, with the large festive room located on the top floor. Originally the middle floor was for administration and the King’s council. The first floor, or basement, was most likely used as storage room.

Håkon’s Hall is again in ceremonial use on important occations, and is also used for conserts, such as our own festival Grieg in Bergen. In modern times it’s a cultural heritage attraction and museum. The area is also recommended for walking and recreation. 


INFO - HÅKONSHALLEN

Address
Bergenhus Fortress
Bergen City

3 minute walk from Bryggen

 


Festival Info

19. - 31. AUGUST 2024


HÅKONSHALLEN

Hovedarena - kl 19.30
Main concert venue -  at 7.30 pm


MANDELHUSET, VÅGE

24. august kl 18.00
24. August at 6 pm


TICKET INFO

Håkons-
hallen

NOK 200 - 475

Mandel-
huset

NOK 200 - 395

håkonshallen

Image

er hovedbygningen til Norges første slott, bygd mellom 1247 og 1261...

Håkonshallen, the main building in Norway's first castle, built between 1247 and 1261 ...


mer.../ MORE...

mandelhuset

Image

For første gang musiserer Grieg in Bergen-festivalen i  Mandelhuset på Våge, Tysnes...

For the first time, the Grieg in Bergen festival performs at Mandelhuset, Våge - Tysnes Island...

GRIEG IN BERGEN
1997 - 2024 

Image

Festivalen går inn i sin 28. sesong i år - her er suksesshistorien...

The festival goes into the 28th season this year - here is the story behind...

edvard grieg
1843 - 1907

Image

er Norges største og mest berømte komponist /
is the greatest composer Norway has fostered...