håkonshallen

tir/ tue 27. august kl 19.30Image

Celloen - lyrisk instrument i særklasse!
Violoncello – a lyrical instrument in a class of its own


DANIEL THORELL, cello
TOR ERIK SEIME PETTERSEN, piano

Cello er et lyrisk instrument i særklasse. Og i kammermusikk-sammenheng: Superb!

Violoncello – a lyrical instrument in a class of its own. And inside chamber music: Terrific!


MER.../ MORE

BILLETT/ TICKET

Program


G. LIGETI (1923-2006)
Sonate for cello solo


J. BRAHMS (1833-1897)
Sonate for cello og klaver e moll Nr 1, Op 38

E. GRIEG (1843-1907)
Fra lyriske stykker

D. SJOSTAKOVICH (1906-1975)
Sonate for cello og klaver d moll, Op 40


MER.../ MORE

Biografier


DANIEL THORELL er en cellist fra Stockholm. Tross sine bare 26 år har han alt gjort stor suksess som solist og kammermusiker både nasjonalt og internasjonalt. Lovprist for sin modenhet og uttrykksfulle musikk blir han betraktet


som en av Skandinavias nest lovende cellister. Han er første pris vinner i ikke mindre enn 9 internasjonale konkurranser, av disse kanskje den mest prominente Rovere D`Oro (2017), hvor han også ble tildelt gullmedalje. I mai 2019 ble han 1. pris vinner i Markneukirchen International Cello Competition.

Født inn i en musikerfamilie, begynte Daniel å spille cello 5 år gammel.
Han gjorde sin debut som solist som 11-åring med Saint-Saëns cello konsert i a moll med Svensk radio symfoni orkester. Siden har han jevnlig opptrådt som solist med orkestre som Stockholm filharmonien og Gøteborg symfoniorkester. I sesongen 2018/2019 var han dessuten solist med Rokokko variasjonene, Schumanns cellokonsert samt Saint-Saens cello konsert, og som kammermusiker i festivaler i Skandinavia og Tyskland. Siden 2019 er han medlem av strykekvartetten Opus 13, som i 2022 ble belønnet med 2. pris i Banff internasjonale strykekvartett konkurranse. Kvartetten har også spilt på festivaler som Kamermuziek festival Utrecht, Risør kammermusikkfest, Valdres sommersymfoni, Midtåsen kulturfestival og flere andre. I 2021 gjorde Opus 13 sin debut under Oslo Kvartett Serie.

Daniel har nylig fullført sitt diplom ved Norges Musikkhøgskole under prod. Thorleif Thedéen og deltar jevnlig i mesterklasser rundt i verden med svært anerkjente pedagoger.. Han er mottager av en lang rekke stipend


DANIEL THORELL is a cellist from Stockholm, Sweden. Though
only 26-years old he has already had great success as a soloist and chamber musician, both nationally and internationally. Praised for his mature and expressive music making he is currently regarded as one of Scandinavias most promising young cellists. He is a first prize winner in no less than nine international competitions, most
notably Rovere D'oro (2017) where he was also awarded gold medal. In may of 2019 he was a major prize winner in the 54th Markneukirchen International Cello
Competition.

Born into a family of musicians, Daniel began playing the cello at the age of five. He made his debut as a soloist at the age of eleven, performing Saint-Saëns Cello Concerto in aminor with the Swedish Radio Symphony Orchestra. Since then he has performed regularly as a soloist with orchestras around Sweden including the Stockholm Philharmonic Orchestra, Gothenburg Symphony Orchestra. The season 18/19 included performances as a soloist playing Rococovariations,Schumann Cello Concerto and Saint-Saëns Cello Concerto, as well as chamber music in festivals around Scandinavia and Germany. Daniel is also an experienced chamber musician and is since 2019 a member of the Norwegian based string quartet Opus13, which in 2022 was awarded second prize in the Banff international string quartet competition and has performed at festivals such as Kamermuziek festival Utrecht, Risør kammermusikkfest, Valdres sommersymfoni Midtåsen kulturfestival and many more. In 2021 they made their debut at the Oslo Quartet Series.

Daniel recently finished his soloist diploma studies at the Norweigan Academy of Music with prof. Torleif Thedéen and is often attending masterclasses around the world with a number of renowned professors. He is a recipient of numerous scholarships from foundations such as SWEA International Scholarship for the arts and the Royal Swedish Academy of Music.


Pianisten TOR ERIK SEIME PETTERSEN har sin utdanning fra Griegakademiet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Kungliga musikhögskolan i Stockholm, hvor han studerte hos bl.a. Audun Kayser, Håkon Austbø og Staffan Scheja.

Han er en ettertraktet solist, kammermusiker og akkompagnatør, med opptredener bak seg i en lang rekke land i Europa og i USA - selv om han i dag først fremst har sitt daglige virke her i Bergen og på vestlandet.

Tor Erik har opptrådt som solist med Bergen filharmoniske orkester (hvor han også regelmessig medvirker som orkesterpianist) og med mange av de norske elitekorpsene, og han har spilt en lang rekke konserter under bl.a. Festspillene i Bergen, Grieg in Bergen Festival og flere større festivaler både i Norge og i utlandet.

Tor Erik har vært ansatt som akkompagnatør ved både Griegakademiet og Universitetet i Stavanger, og han har jevnlig engasjementer for bl.a. Bergen nasjonale opera, Bergen filharmoniske kor, Norges musikkorps forbund og De unges orkesterforbund, og ellers en utstrakt frilansvirksomhet som utøver.

Han har også i en årrekke vært tilknyttet musikklinjene ved Langhaugen videregående skole og Bergen private gymnas.


The pianist TOR ERIK SEIME PETTERSEN studied at the Grieg Academy in Bergen, the University of Stavanger, and the Royal Academy of Music in Stockholm, under the tutelage of pianists such as Audun Kayser, Håkon Austbø and Staffan Scheja.

He is in great demand as a soloist, chamber musician and accompanist, with performances both in Norway and in a large number of European countries and the USA - though his daily work is mainly based in Bergen and Western Norway.

Tor Erik has performed as a soloist with the Bergen Philharmonic Orchestra (where he is also regularly engaged as an orchestral pianist) in addition to many of the Norwegian elite wind ensembles and brass bands, and he has given numerous concerts during the Bergen International Festival, the Grieg in Bergen Festival and several prominent festivals both in Norway and abroad.

Tor Erik is currently employed as an accompanist at the Grieg Academy of Music and at the University of Stavanger, and he has regular engagements for Bergen National Opera, Bergen Philharmonic Choir, the Norwegian Wind Band Association and the Norwegian Youth Orchestra Association, in addition to an extensive freelance career.


MER.../ MORE


konsert Info


Artister

DANIEL THORELL, cello
TOR ERIK SEIME PETTERSEN, piano

DatO /DATE

TIR/ TUE 27. AUG 2024
kl 19.30
HÅKONSHALLEN

BILLETT/ TICKET

billett Info


Voksen/ Adult

NOK 395

Student

NOK 200

Barn/ Child

NOK 200

Bergen Card

NOK 325


konsertSCENE

Image

Håkonshallen, hovedbygningen til Norges første slott, bygd mellom 1247 og 1261...

Håkonshallen, the main building in Norway's first castle, built between 1247 and 1261 ...


mer.../ MORE...