håkonshallen

mon 31. july at 7.30 pmImage

opening concert: ONE TRIO - ONE STRING QUARTET - ONE PIANO QUINTET


BIRGITTE STÆRNES, violin
PHILIP ZUCKERMAN, violin
CATHERINE BULLOCK, viola
SVERRE BARRATT-DUE, cello
THORMOD RØNNING KVAM, piano

A concert with different setting where you can...
explore the possibilities inside chamber music, with works by really masters featuring characters of sound which highligts and shows classical music on its best.READ MORE

BUY TICKETS

Program


E. GRIEG (1843-1907)
Andante con moto


B. SMETANA (1824-1884)
String Quartet No 1 E minor "From my Life"

R. SCHUMANN (1810-1856)
Piano Quintet Eb Major Op 44READ MORE

Biographies


Birgitte Stærnes har i de siste årene gitt en rekke konserter i

 

Norge, Svalbard, Frankrike, Spania, Danmark og Estland, Kanariøyene, Italia, Tsjekkia og Russland. Hun har deltatt på en rekke festivaler, bl.a. Festspillene i Bergen, Nordlysfes􀆟valen, Vestfoldfestspillene, Fetival Celloarte og Classica& Dintorni. Hun har de siste årene vært solist med orkester i Norge, Brasil og Italia. Hennes konsert på Brighton Festval ble av kritikere omtalt som” the most exciting music on the fesstval.” I mai 2023 kommer utgivelsen med en verdenspremiere av fiolinkonserten «Fading Time» av Bjørn Bolstad Skjelbred. Sammen med gitaristen Martin Haug dannet hun i 1997 duoen A Corda. Duoen har siden git en rekke konserter i inn og utland og spilt inn fire CD-er med repertoar fra spansk og latinamerikansk ogl klassisk kammermusikk. Den spanske og latinamerikanske musikken har git dem konserter over store deler av verden, i Europa, Kina, Brasil og Uruguay. Birgite har spilt i prestisjetunge saler som Wigmore Hall, London, Rudolfinum, Praha, Rachmaninov-salen i Moskva og Salle Cortot i Paris. I 1998 ga Birgite ut sin debut-CD med verker av Chris􀆟an Sinding sammen med pianisten Jorunn Marie Bratlie. Hennes CD med verker av Johan Halvorsen kom ut våren 2012 og har motat meget gode kritikker bl.a. i «The Strad» og andre internasjonale magasiner. I 1989 vant hun 1.pris i Roterdam Internasjonale Fiolinkonkurranse. Hun hadde sin debutkonsert i Universitetets Aula i Oslo i 1991. Birgite Stærnes har motat Yamaha-prisen for strykere (1992), Ticon-prisen (1997) i 1998 motok hun Statens 1-årige arbeidsstipend for yngre kunstnere og i 2015 Statens 3-årige arbeidsstipend. Hun begynte å spille fiolin som 6-åring og var første gang solist med orkester da hun var 12 år. Birgite Stærnes er kunstnerisk leder for Johan Halvorsen Musikkfest. Hun spiller på en fiolin av Lorenzo e Tomasso Carcassi, Firenze 1748.

In recent years, Birgite Stærnes has given several concerts in Norway, Svalbard, France, Spain, Denmark and Estonia, the Canary Islands, Italy, the Czech Republic and Russia. She has par􀆟cipated in several festivals, including Fes􀆟vals in Bergen, Nordlysfes􀆟valen, Ves􀆞oldfestspillene, Festival Celloarte and Classica& Dintorni. In recent years, she has been a soloist with orchestras in Norway, Brazil and Italy. Her concert at the Brighton Festival was described by critics as "the most exciting music on the festival." In May 2023, the release comes with a world premiere of the violin concerto "Fading Time" by Bjørn Bolstad Skjelbred. Together with guitarist Martin Haug, she formed the duo A Corda in 1997. The duo has since given a number of concerts at home and abroad and recorded four CDs with repertoire from Spanish and Latin American to classical chamber music. The Spanish and Latin American music has given them concerts over large parts of the world, in Europe, China, Brazil and Uruguay. Birgite has played in prestigious halls such as Wigmore Hall, London, Rudolfinum, Prague, Rachmaninov Hall in Moscow and Salle Cortot in Paris. In 1998, Birgite released her debut CD with works by Christian Sinding together with the pianist Jorunn Marie Bratlie. Her CD with works by Johan Halvorsen was released in the spring of 2012 and has received excellent reviews, e.g. in "The Strad" and other international magazines. In 1989 she won 1st prize in the Roterdam International Violin Competition. She had her debut concert in the University's Aula in Oslo in 1991. Birgite Stærnes has received the Yamaha prize for strings (1992), the Ticon prize (1997), in 1998 she received the State's 1-year work grant for young artists and in 2015 the State's 3-year work grant. She started playing the violin at the age of 6 and was a soloist with an orchestra for the first time when she was 12. Birgitte Stærnes is the artistic director of Johan Halvorsen Musikkfest. She plays a violin by Lorenzo e Tomasso Carcassi, Florence 1748.

Fiolinisten Philip Zuckerman har blitt rost av publikum og kritikere for sitt
«fortryllende tone», «teknisk briljans» og «karisma» (Badische Zeitung).
Philip er første konsertmesteren i Turku Philharmonic Orchestra og er etterspurt som gjestekonsertmester i store orkestre som Gøteborg Symfoni og Tampere Filharmonien. Som solist har Philip opptrådt på arenaer som Lincoln Centers Alice Tully Hall, South Bank Centre i London, Bergens Grieg Hall, Kurhaus Baden-Baden, Anneliese Brost Musikforum Ruhr, og Stockholm Konserthus, og med orkestre som Baden-Baden Philharmonic, Bergen Filharmoniske Orkester, Camerata Nova og Orchestra di Padova e del Veneto. Philip er en entusiast til å lage konsertprogrammer av skjulte mesterverk gitt konserter i Stockholms konserthus Grünewald Hall, Uppsala Konsert & Kongress, Palladium i Malmö, på Perlman Music Programs Stires-Stark-recital Serien, og i Oslos Universitets Aula. Philip studerte med Catherine Cho og Itzhak Perlman ved The Juilliard School. Tidligere lærere inkluderer også Natasha Beshulya, Per Enoksson og Donald Weilerstein.

Violinist Philip Zuckerman has been praised by audiences and critics for his “enchanting tone,” “technical brilliance,” and “charisma” (Badische Zeitung). Philip is the 1st Concertmaster of Turku Philharmonic Orchestra and is in demand as guest concertmaster in major orchestras such as Gothenburg Symphony and Tampere Philharmonic. As a soloist, Philip has performed in venues such as Lincoln Center’s Alice Tully all, South Bank Centre in London, Bergen’s Grieg Hall, Kurhaus Baden-Baden, Anneliese Brost Musikforum Ruhr, and Stockholm Concert Hall, and with orchestras such as Baden-Baden Philharmonic, Bergen Philharmonic Orchestra, Camerata Nova and Orchestra di Padova e del Veneto. An enthusiast of creating concert programs out of hidden masterpieces, Philip has given recitals in Stockholm Concert Hall’s Grünewald Hall, Uppsala Konsert & Kongress, Palladium in Malmö, on Perlman Music Program’s Stires-Stark Recital Series, and in Oslo’s University Aula. Philip studied with Catherine Cho and Itzhak Perlman at The Juilliard School. Past teachers also include Natasha Beshulya, Per Enoksson, and Donald Weilerstein.

Catherine Bullock er solo-bratsjist I Oslo Filharmoniske Orkester og Det Norske Kammerorkester. Hun har tidligere vært solo i London Philharmonic Orchestra, the Scottish Chamber Orchestra og Camerata Nordica. Hun har i tillegg vært solist med en rekke orkestre bl.a. Kristiand Symfoniorkester, Det Norske Kammerorkester og Oslo Filharmoniske Orlester, med dirigenter som André Previn Marin Alsop og Herbert Blomstedt. I 2013 var hun solist på Proms. Hun har spilt in flere CD’er for Simax. Catherine spiller på en Guadagnini bratsj fra Dextra Music.

Catherine Bullock is solo violist in the Oslo Philharmonic Orchestra and the Norwegian Chamber Orchestra. She has previously been a soloist in the London Philharmonic Orchestra, the Scottish Chamber Orchestra and Camerata Nordica. She has also been a soloist with a number of orchestras, including Kristiand Symphony Orchestra, Norwegian Chamber Orchestra and Oslo Philharmonic Orchestra, with conductors such as André Previn Marin Alsop and Herbert Blomstedt. In 2013 she was a soloist at the Proms. She has recorded several CDs for Simax. Catherine plays a Guadagnini viola from Dextra Music.

Cellisten Sverre Barratt-Due studerte utøvende cello ved Norges Musikkhøgskole med prof. Truls Mørk som sin lærer, og fullførte sin mastergrad med debutkonsert Universitetets aula i 2016. Han spiller jevnlig i Det Norske Kammerorkester, er fast medlem av strykekvartetten Quartetto Testosterone og Edvard Munch Ensemble. Sverre er siden 2017 ansatt i Kringkastingsorkestret som nestgruppeleder.

Cellist Sverre Barratt-Due studied cello at the Norwegian Academy of Music with Prof. Truls Mørk as his teacher and completed his master's degree with his debut concert in the University Hall in 2016. He plays regularly in the Norwegian Chamber Orchestra, is a permanent member of the string quartet Quartetto Testosterone and the Edvard Munch Ensemble. Since 2017, Sverre has been employed by the Norwegian Radio Orchestra as co group leader.

Thormod Rønning Kvam er i ferd med å etablere seg som pianist i det unge, skandinaviske toppsjiktet. Opptredener i Londons Wigmore Hall, Hovedscenen i Den Norske Opera, Grünewaldsalen i Stockholm Konserthus, Harpa i Reykjavik, Grieghallen og på Hardanger Musikkfest utgjør noen av høydepunktene fra de siste årene. Han er allerede blitt utnevnt til Associate of the Royal Academy of Music – en utmerkelse som gis til alumni som 'skaper en forskjell gjennom sitt profesjonelle virke’. Hans debutalbum med musikk av Janáček utgis på LAWO Classics neste år. Thormod har også et sterkt engasjement for å fornye den klassiske musikkarven, et arbeid han gjør som kunstnerisk leder for Aulaseriene, en kammermusikksatsning med konserter gjennom hele året i Universitetets aula i Oslo og på kulturdestinasjonen Ramme i Hvitsten – og snart i Universitetsaulaen i Bergen.

Thormod Rønning Kvam is in the process of establishing himself as a pianist in the young, Scandinavian top tier. Performances in London's Wigmore Hall, the main stage of Den Norske Opera, Grünewaldsalen in Stockholm Konserthus, Harpa in Reykjavik, Grieghallen and at the Hardanger Musikkfest are some of the highlights from recent years. He has already been appointed an Associate of the Royal Academy of Music – an award given to alumni who 'make a difference through their professional work'. His debut album with music by Janáček will be released on LAWO Classics next year. Thormod also has a strong commitment to renewing the classical music heritage, work he does as artistic director of the Aula series, a chamber music initiative with concerts throughout the year in the University Hall in Oslo and at the cultural destination Ramme in Hvitsten - and soon in the University Hall in Bergen.


READ MORE


Concert Info


Artists

Birgitte Stærnes, violin
Philip Zuckerman, violin
Catherine Bullock, viola
Sverre Barratt-Due, cello
Thormod Rønning Kvam, piano

Date

MON 31. JULY 2023
at 7.30 pm
at HÅKONSHALLEN

BUY TICKETS

Ticket Info


Adult

NOK 345

Student

NOK 275

Child

NOK 190

Bergen Card

NOK 275


THE SCENE

Image
The main building in Norway's first castle, built between 1247 and 1261 by King Håkon Håkonsson as a royal residence and banquet hall...

READ MORE